logo vastgoedkantoor steffimmo

DISCLAIMER

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website.

STEFFIMMO DIVISION OF CD-INVEST NV draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is STEFFIMMO DIVISION OF CD-INVEST NV niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud. STEFFIMMO DIVISION OF CD-INVEST NV kan geen garanties geven met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. STEFFIMMO DIVISION OF CD-INVEST NV behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website. STEFFIMMO DIVISION OF CD-INVEST NV is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks. STEFFIMMO DIVISION OF CD-INVEST NV staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, de informatie wordt vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onze zijde en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. Neem altijd persoonlijk contact met ons op, zodat wij volledige informatie en begeleidend advies kunnen verschaffen over het goed waarvoor u interesse heeft.

STEFFIMMO DIVISION OF CD-INVEST NV is niet aansprakelijk voor schade:

  1. toegebracht door de website,
  2. voortvloeiend uit het gebruik van de website,
  3. in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
  4. voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen.

  5. Informatie intellectueel eigendom

    Met het lezen van deze disclaimer, stemt u ermee in dat alle content en afbeeldingen op de site beschermd zijn door auteursrechten, handelsmerken, patenten of andere eigendomsrechten en -wetten en dat zij het volledig eigendom zijn van STEFFIMMO DIVISION OF CD-INVEST NV. Het is niet toegestaan data van deze website te kopiëren, reproduceren, wijzigen, heruitgeven, uploaden of door te spelen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke vorm van onrechtmatig gebruik zou het auteursrecht, het handelsmerk en andere van toepassing zijnde wetten kunnen schenden en kan leiden tot strafrechtelijke of burgerlijke vervolging.

Steffimmo

Elizabetlaan 355
8301 Knokke-Heist
Tel. 050/51 46 27

Erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar & syndicus BIV nr. 508.178.

Laatste Update 21-01-2015

Toezichthoudende autoriteiten:
- BIV Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel.

© Steffimmo / website design: projectweb

Home
Verkoop
Verhuur
Vakantieverhuur

Hoe werken wij
Referenties
Login-eigenaars
Contactgegevens
Ligging
Team
Links