logo vastgoedkantoor steffimmo

Hoe werken wij

STEFFIMMO is momenteel syndicus van een 60-tal gebouwen. Hieronder vindt u een goede beschrijving van wat wij als syndicus voor U allemaal kunnen betekenen.


Kandidatuurstelling

Sinds de nieuwe wet op de mede-eigendom reeds in voege vanaf 1.8.95 en nogmaals aangepast en uitgebreid in 2012, heeft de syndicus er heel wat nieuwe taken en verantwoordelijkheden bijgekregen. Het beheer van gebouwen is dermate complex dat in de praktijk enkel de gespecialiseerde beroepsmakelaar die taak naar behoren kan vervullen. Het financieel en administratief beheer, het op elk ogenblik bedrijfsklaar houden van de technische installaties, het herstellen van occasionele defecten, het renoveren, het aanpassen aan nieuwe technieken en het in goede staat van werking en gebruik houden van alle gemeenschappelijke gedeelten, vergt een gedegen beroepsbekwaamheid en de gepaste beroepsopleiding. Om ook nog kostenbesparend te kunnen werken is een grondige kennis van de markt en een doorgedreven automatisering van de beroepssyndicus een must. Daarom werd door ons kantoor flink geïnvesteerd in kantooruitrusting en gespecialiseerde software. Bovendien kunnen de mede-eigenaars reeds geruime tijd op onze website www.steffimmo.be aanloggen om de documenten die betrekking hebben met het gebouw, zoals basisakte, notulen vergaderingen, jaarlijks kostenafrekeningen, persoonlijke afrekeningen, werkopdrachten enz te raadplegen. Nu wordt ook de mogelijkheid voorzien om werkopdrachten op te volgen via de website. Als lid van BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars) en CIB (Confederatie van Immobiliëenberoepen van België) worden wij regelmatig bijgeschoold en blijven wij voldoende op de hoogte van alle wetswijzigingen en evoluties dienaangaande. Tot voor enkele jaren beschikte de consument over geen enkele waarborg van beroepsbekwaamheid, wanneer hij een beroep deed op de diensten van een syndicus. De nieuwe wet op de mede-eigendom wil daar - samen met de erkenning van het beroep van vastgoedmakelaar - verandering in brengen. Alle medewerkers van ons kantoor zijn ingeschreven op het tableau van het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars of zijn bezig met hun 3-jarige opleiding tot beroepsmakelaar. Wij zijn dagelijks open, behalve op woensdag en zondag doch blijven steeds bereikbaar per GSM voor ernstige en dringende problemen. Wij nemen geen jaarlijks verlof en staan ter beschikking met 5 medewerkers.

Prijs :

Wij zijn ervan overtuigd dat men de taken van een syndicus met degelijke beroepsbekwaamheid en service naar het cliënteel onmogelijk goed kan verzorgen door "onder de prijs" te werken. Graag stellen wij u een vrijblijvende offerte voor op maat van de specifieke noden van het gebouw.

Wat doen wij voor U ?

Alle wettelijke verplichtingen en de verplichtingen zoals voorzien in de basisakte waarin wij bij een concrete offerte inzage toe nodig hebben. Dit bevat ondermeer :

Administratief beheer :

Noteren van de basisgegevens per gebouw : gegevens eigenaar , duizendsten volgens de basisakte.
Vertegenwoordigen van de mede-eigenaars in alle daden, o.a. ook rechtsgeschillen ten opzichte van derden of ten opzichte van de mede-eigenaars zelf.

Secretariaat en briefwisseling :

 • Opstellen dagorde van de Algemene Vergadering door rondvraag aan de eigenaars zelf welke punten zij wensen te behandelen
 • Verzenden van de uitnodigingen van de Algemene Vergadering
 • Aanwezigheidslijsten opmaken
 • Notuleren van de besprekingen
 • Opmaken en versturen van het verslag van de Algemene Vergadering
 • Opvolgen van de genomen beslissingen van de Algemene Vergadering

Jaarlijkse vergadering :

 • Het houden van de jaarlijkse vergadering (1x per jaar)
 • Het houden van een bijkomende algemene- of beheersvergadering indien dit gewenst is of blijkt noodzakelijk te zijn

Financieel beheer :

 • Het voeren van een residentiële boekhouding :
 • Het ontvangen van fakturen
 • Deze fakturen registreren door ingave in de computer
 • Betalingen en ontvangsten van de residentie bijhouden
 • Privatieve fakturen ontvangen en registreren op kostennota van de eigenaar
 • Het samenstellen van een werkingsfonds :
 • Door het opvragen van provisies volgens de gebudgetteerde kosten
 • Het betalen van de gemeenschappelijke rekeningen :
 • Via een speciaal daartoe geopende rekening bij een financiële instelling
 • Het verdelen van de kosten over de mede-eigenaars : 1 of 2 afrekeningen per jaar, bestaande uit :
 • Kostenverdeling per kavel : gemeenschappelijk / privatief
 • Een verdelingstabel
 • Individuele afrekening per eigenaar
 • Het aanleggen van een reservekapitaal
 • Het invorderen van de verschuldigde bedragen :
 • Samen met de afrekening wordt een overschrijving meegestuurd
 • Bij niet betaling wordt een rappel gestuurd

Technisch beheer :

 • De opvolging van de bestellingen van de residentie :
 • onderhoud van de gemene delen door een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf
 • opdrachten toevertrouwd aan leveranciers, vb: schilderwerken
 • laten uitvoeren van de nodige herstellingen en opvolging
 • Het bijhouden van de goede opvolging van onderhoudscontracten met verschillende firma's :
 • onderhoudscontract lift
 • onderhoudscontract c.v.
 • onderhoudscontract brandblustoestellen
 • enz...
 • De plaatsbezoeken in het gebouw : er zal 1 x per 2 maanden een inspectie in het gebouw plaatsvinden om een controle uit te oefenen op bijvoorbeeld de kuisploeg.
 • deze inspectie gebeurt door iemand van Steffimmo zelf en er wordt een verslag van opgemaakt
 • alles wordt nagekeken : de werking van de lift, of er lampen moeten vervangen worden, netheid van het gebouw, enz...
 • aan de hand hiervan zullen de nodige stappen ondernomen worden om een optimaal beheerde residentie te behouden

De makelaar van de verzekeringspolissen kan vrij gekozen worden zodat optimaal kan onderhandeld worden over de voorwaarden en de premie van de polis, terwijl het bij sommige kantoren een verplichting is om bij hen een verzekering af te sluiten. Leveranciers en kuisploeg kunnen vrij gekozen en door de mede-eigenaars voorgedragen worden.

Omdat dit allemaal zeer theoretisch voorgesteld werd, kan u hier een voorbeeld van enkele documenten vinden waarvan wij U desgewenst uitleg kunnen verschaffen tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Vergadering :
(1) Uitnodiging voor de Algemene Vergadering
(2) Volmacht
(3) Overzicht van de kosten (gemeenschappelijk en privatief)
(4) Afrekening per eigenaar
(5) Verslag van de Algemene Vergadering
(6) Opvragen van provisies
(7) Opvragen van reservefonds
Controle :
(8) Technische controle van het gebouw 1x per 2 maanden
(9) Geboden oplossing voor de punten van de controle

Wij kunnen U verzekeren dat wij de belangen van de mede-eigenaars goed zullen behartigen en correct en objectief het beheer zullen waarnemen.

Steffimmo

Elizabetlaan 355
8301 Knokke-Heist
Tel. 050/51 46 27

Erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar & syndicus BIV nr. 508.178.

Laatste Update 21-01-2015

Toezichthoudende autoriteiten:
- BIV Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel.

© Steffimmo / website design: projectweb - Disclaimer - Privacy

Home
Verkoop
Verhuur
Vakantieverhuur

Hoe werken wij
Referenties
Login-eigenaars
Contactgegevens
Ligging
Team
Links