logo vastgoedkantoor steffimmo

Tips

Waarop moet je letten bij de aankoop van een tweede verblijf ?
Hoe zit het met de verzekeringen in een appartementsgebouw ?
Ik ben eigenaar van een appartement in een appartementsgebouw. Hoe zit het met de gemeenschappelijke kosten ?

Hierop moet je letten bij de aankoop van een tweede verblijf

Wie besluit om te investeren in een tweede verblijf, dient eerst en vooral rekening te houden met de ligging. In immoland geldt de wet van de drie L'en: locatie, locatie en locatie. Eerder dan door de woning zelf wordt de waarde bepaald door ligging en omgeving. Een huis vermeerdert zelden in waarde. De grond wel.

Ook al is de ligging dus van cruciaal belang, als je iets koopt om te verhuren, check dan zeker de staat van de woning. In de huurmarkt zit veel oud patrimonium. De aankoopprijs kan dan misschien wel iets lager liggen, maar vergeet niet dat bij een ouder pand de kans op kosten ook groter is dan bij een nieuwbouw.

Ook de jaarlijkse kosten kunnen aandikken. Bovenop de registratierechten bij aankoop moet je jaarlijks de onroerende voorheffing plus de gemeentelijke opcentiemen betalen. Vergeet ook de tweedeverblijfstaks niet. Het valt bovendien aan te raden om je vakantiewoning goed te verzekeren.

Je degelijk informeren is dus de boodschap. We raden je steeds door een professional zoals ons te laten bijstaan.

Hoe zit het met de verzekeringen in een appartementsgebouw ?

In het reglement van mede-eigendom van een appartementsgebouw wordt doorgaans uitgebreid aandacht besteed aan de verzekeringen die de syndicus moet afsluiten in naam van de vereniging van mede-eigenaars. Maar let op: ook de individuele mede-eigenaar heeft werk aan de winkel.

Zo zal de syndicus voor alle mede-eigenaars een collectieve verzekeringspolis onderschrijven, waarbij hij tevens instaat voor de aangifte en opvolging van een schadegeval. Deze verzekering dekt dan onder meer brand en aanverwante risico’s, de burgerlijke aansprakelijkheid van de mede-eigenaars, de aansprakelijkheid voor het gebouw, een verzekering arbeidsongevallen voor personeel (huisbewaarder).

De individuele mede-eigenaars zullen dan wel nog een eigen brandverzekering moeten afsluiten ter bescherming van hun persoonlijke inboedel.

De huurder van een appartement dient zelf een verzekering af te sluiten ter dekking van zijn huurdersaansprakelijkheid en ter bescherming van zijn inboedel.

Ik ben eigenaar van een appartement in een appartementsgebouw. Hoe zit het met de gemeenschappelijke kosten ?

In een appartementsgebouw word je als eigenaar van een appartement met twee soorten kosten geconfronteerd.

1. De privékosten van je appartement Bijvoorbeeld: elektriciteitsverbruik in je appartement, kabeldistributie, internetaansluiting, telefoonabonnement, ... Voor deze kosten ontvang je de facturen rechtstreeks op jouw naam.

2. De kosten van de gemene delen in het gebouw Bijvoorbeeld: onderhoudskosten van de lift, kosten van onderhoudspersoneel voor het onderhoud van de traphal en gemeenschappelijke inkom, verlichtingskosten van de gemene delen, ...

Hoe wordt je aandeel in deze gemene kosten bepaald?

Het aandeel dat je als mede-eigenaar moet betalen in deze gemene kosten, staat vermeld in het reglement van mede-eigendom van het appartementsgebouw. Dit aandeel wordt meestal bepaald door het eigendomsaandeel dat elke mede-eigenaar heeft in de gemene delen, de zogenaamde quotiteiten. Hoeveel quotiteiten er aan jouw appartement werden toebedeeld, staat vermeld in de aankoopakte, alsook in de basisakte van het appartementsgebouw. Bijvoorbeeld: vertegenwoordigen de gemene delen in het totaal 1.000 quotiteiten, dan kan er in de basisakte vermeld staan dat er op basis van de oppervlakte en andere kenmerken van je appartement 125 quotiteiten aan jouw appartement worden toegekend. Dit betekent dan dat je voor 125/1.000sten zal moeten bijdragen in de gemene kosten.

Het is ook mogelijk dat je bijdrage in de kosten wordt bepaald door het nut dat je hebt van bepaalde gemene delen. Heb je bijvoorbeeld een appartement op het gelijkvloers en maak je nooit gebruik van de lift, dan kan er in het reglement van mede-eigendom bepaald zijn dat jouw appartement niet moet bijdragen in de kosten voor het onderhoud van de lift.

De facturen voor deze gemene kosten komen niet aan op je persoonlijke naam, maar op naam van de vereniging van mede-eigenaars van het appartementsgebouw. In de praktijk is het de syndicus die zorgt voor de betaling van deze facturen. Opdat de syndicus de facturen zou kunnen betalen, moeten de mede-eigenaars natuurlijk geld ter beschikking stellen van de syndicus. Daarom zal de syndicus op geregelde tijdstippen, bijvoorbeeld om de drie maanden, een provisie vragen aan de mede-eigenaars. Op het einde van het jaar zal de syndicus dan een concrete kostenafrekening maken op grond waarvan de finale jaarafrekening per mede-eigenaar moet worden gemaakt. Elke mede-eigenaar ontvangt hierbij een gedetailleerde afrekening. Heeft een mede-eigenaar in de loop van het jaar te veel voorschotten betaald, dan ontvangt hij een terugbetaling. Werden er te weinig voorschotten betaald, dan moet hij nog bijleggen.

Steffimmo

Elizabetlaan 355
8301 Knokke-Heist
Tel. 050/51 46 27

Erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar & syndicus BIV nr. 508.178.

Laatste Update 21-01-2015

Toezichthoudende autoriteiten:
- BIV Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel.

© Steffimmo / website design: projectweb - Disclaimer - Privacy

Home
Verkoop
Verhuur
Vakantieverhuur

Hoe werken wij
Referenties
Login-eigenaars
Contactgegevens
Ligging
Team
Links